Cập nhật mới nhất từ Đại học Southern Queensland (USQ)

Đại học Southern Queensland (USQ) USQđược vinh dự là trường duy nhất ở Úc và là một trong 17 trường trên Thế giới được cả 3 danh hiệu AMBA (Association of MBAs) tổ chức của Anh Quốc, Association of Advanced Collegiate Schools of Business (AACSB) tổ chức của Mỹ và Europes European Quality Improvement System (EQUIS) của Châu Âu. Chương trình MBA được xếp thứ 5 tại Úc.

Tổng quan về đại học USQ:

  • Trường được xếp hạng đứng thứ 67 trên thế giới về đào tạo các ngành Công nghệ.
  • Trường được xếp hạng đứng thứ 47 trên thế giới về đào tạo các ngành Y Sinh học.
  • Khoa Education đứng trong nhóm top 10 tại Úc.
  • Trường liên kết với những tổ chức đứng đầu thế giới như Microsoft, UNESCO, Shell, WHO, Boeing, Oracle.
  • Đặc biệt văn bằng CNTT, bằng cấp có chất lượng cáo về Kinh doanh được liên kết với các văn bằng BIT và BBA tại USQ với miễn giảm học phí.
  • Xếp hạng nhất tại bang Queensland cho mục sinh viên ra trường tìm được việc làm
  • Ngành đào tạo được xếp hạng cao tại trường về nghiên cứu như: Materials Engineering, Khoa học Y học, Máy tính, Công nghệ
  • Số 1 tại Úc về các chương trình thạc sĩ học từ xa – online.
  • 92,1% sinh viên hài lòng về trường.
  • Trường có 3 khu học xá chính tại Toowoomba, Springfield, và Ipswich.

Các khóa học tại USQ

Chương trình
Thời gian
Học phí
($/năm)
Tiếng Anh
20 -25h/ tuần
$300AUD=
6,300,000VNĐ/ tuần
Kinh doanh & luật
Chưng chỉ kinh doanh
16 môn
$17,440AUD=
366,240,000VNĐ
Cao đẳng kinh doanh
8 môn
1 năm
$17,440AUD=
366,240,000VNĐ
Cử nhân kế toán & kinh doanh
Cử nhân kinh doanh
Cử nhân QTKD
Cử nhân thương mại
Cử nhân luật
32 môn

3 năm

$14,400AUD=
302,400,000VNĐ
Thạc sỹ kinh doanh
Thạc sỹ QTKD
Thạc sỹ Quản lý
Thạc sỹ kế toán
Thạc sỹ kế toán chuyên sâu
Thạc sỹ quản lý dự án
8 môn

2 năm

$16,080AUD=
337,680,000VNĐ
Nghệ thuật sáng tạo
Cử nhân ứng dụng phương tiện truyền thông
Cử nhân nghệ thuật
Cử nhân nghệ thuật sáng tạo
3 năm
$14,560AUD=
305,760,000VNĐ – $17,200AUD=
361,200,000 VNĐ
Thạc sỹ nghệ thuật
2 năm
$17,520 AUD =367,920,000 VNĐ – $19,760AUD=
414,960,000VNĐ
Giáo dục
Cử nhân mầm non
Cử nhân sư phạm
3 năm
$17,200AUD=
361,200,000VNĐ
Thạc sỹ ứng dụng ngôn ngữ
Thạc sỹ giáo dục
Thạc sỹ học tập & phát triển
2 năm
$18,886AUD=
369,600,000VNĐ
Kỹ sư & khoa học không gian
Chứng chỉ hạ tầng
Chứng chỉ kỹ sư
Chứng chỉ khoa học không gian
$19,942AUD=
418,800,000VNĐ
Cử nhân kết cấu hạ tầng
Cử nhân kỹ sư
Cử nhân kỹ sư công nghệ
Cử nhân khoa học không gian
Cử nhân khoa học không gian công nghệ
3 năm
$22,800AUD=
478,800,000VNĐ
Thạc sỹ kỹ sư
Thạc sỹ kỹ sư khoa học
Thạc sỹ kỹ sư công nghệ
Thạc sỹ khoa học không gian công nghệ
2 năm
$22,800AUD=
478,800,000VNĐ
Sức khỏe
Chứng chỉ sức khỏe
$15,210AUD=
317,520,000VNĐ –
$19,760 AUD =414,960,000VNĐ
Cử nhân sức khỏe
Cử nhân y tế
Cử nhân tâm lý – danh dự
Cử nhân tâm lý kinh doanh
3 năm
$19,600AUD=
411,600,000VNĐ
Thạc sỹ sức khỏe tâm thần điều dưỡng
Thạc sỹ sản khoa
Thạc sỹ y tế
Thạc sỹ tâm lý học lâm sang
Tiến sỹ tâm lý học lâm sàng
2 năm
$16,000AUD=
336,000,000VNĐ
Nhân văn & truyền thông
Cao đẳng nghệ thuật
1 năm
$17,200AUD=
361,200,000 –
$23,520AUD=
493,920,000VNĐ
Cử nhân phúc lợi cộng đồng & phát triển
Cử nhân nghệ thuật
Cử nhân giao tiếp
Cử nhân nghiên cứu chung
Cử nhân dịch vụ con người
Cử nhân khoa học xã hội
Cử nhân nghệ thuật
3 năm
$17,200AUD=
361,200,000VNĐ
Thạc sỹ nghệ thuật
Thạc sỹ quan hệ công chúng
Tiến sỹ giáo sư học
2 năm
$17,520AUD
367,920,000VNĐ –
$19,760AUD=
414,960,000VNĐ
Công nghệ thông tin
Cử nhân CNTT
3 năm
$17,440AUD=
366,240,000 VNĐ
Thạc sỹ máy tinh
Thạc sỹ công nghệ máy tính
Thạc sỹ hệ thống thông tin
2 năm
$18,800AUD=
394,800,000VNĐ
Khoa học
Cử nhân khoa học
Cử nhân công nghệ rượu vang
3 năm
$17,760AUD=
372,960,000VNĐ
Thạc sỹ khoa học
Thạc sỹ khoa học phát triển bền vững
2 năm
$25,040AUD=
525,840,000VNĐ

Ngoài ra trường còn có khóa học liên thông và các khóa học online có bằng cấp được công nhận bởi Úc.

Mọi thông tin chi tiết hoặc hỏi đáp về các thắc mắc liên quan tới du học và định cư tại Úc, Mỹ, Singapore

*** Địa chỉ: Phòng 301, số 14 Đặng Thùy Trâm, Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội

*** Số điện thoại: 0432 797 999

*** Email: Hanoi@bridgeblueglobal.com