Cập nhật thay đổi danh sách ngành định cư tay nghề Úc ngày 17/01/2018

Bộ Nội Vụ Úc (Home Affair) ngày 17/01/2018 đã chính thức đưa ra danh sách những thay đổi về các ngành nghề định cư tại Úc.

Những hồ sơ chịu sự áp dụng của luật mới này khi nộp vào đúng ngày 17 tháng 1 năm 2018 hoặc sau đó. Những hồ sơ nộp trước ngày này không bị ảnh hưởng.

Danh sách các ngành nghề định cư tại Úc đầy đủ vui lòng xemtại đây

1. Những ngành nghề được bổ sung vào danh sách ngắn hạn STSOL là:

 1. Property Manager
 2. Psychotherapist
 3. Real Estate Representative

3 ngành này được coi là lần đầu tiên được bổ dung vào danh sách tay nghề.

Tên ngành
Mã ANZSCO
Điều kiện áp dụng
Quản lý tài sản
612112
Ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Lương cơ bản dưới 65,000 AUD
 • Các doanh nghiệp có ít hơn 5 nhân viên
 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm ít hơn 1 triệu AUD
 • Doanh nghiệp không đặt tại nước Úc
Bác sĩ trị liệu

 

272314
Không
Đại diện bất động sản

 

612115
Không áp dụng cho các trường hợp sau :

 • Lương cơ bản dưới 65,000 AUD
 • Các doanh nghiệp có ít hơn 5 nhân viên
 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm ít hơn 1 triệu AUD
 • Doanh nghiệp không đặt tại nước Úc

2. Những ngành nghề được chuyển giữa các danh sách

2 ngành này sẽ được chuyển từ Danh sách Tay nghề Ngắn hạn (STSOL) sang Danh sách Tay nghề Trung và Dài hạn(MLTSSL).

 1. Horse Breeder***
 2. Management Consultant***
Tên ngành
Mã ANZSCO
Điều kiện áp dụng
 

Chăn nuôi ngựa

 

121316
Ngoại trừ các trường hợp:

 •  Không làm việc tại nước Úc
 •  Các công việc tay nghề thấp  (hái hoa quả, đóng gói, cho súc vật ăn …)

 

 

Tư vấn quản trị

 

224711
Ngoại trừ các trường hợp:

 • Các doanh nghiệp có ít hơn 5 nhân viên
 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm ít hơn 1 triệu AUD
 • Lương cơ bản ít hơn 90,000 AUD

3. Những ngành nghề bị loại khỏi danh sách

Có 2 ngành nghề bị loại hoàn toàn ra khỏi toàn bộ các Danh sách Định Cư Tay nghề kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2018.

 1. Building Associate
 2. Hair or Beauty Salon Manager
Tên ngành
Mã ANZSCO
Liên kết xây dựng
312112
Quản lý salon tóc và làm đẹp
142114

4. Những ngành nghề có thay đổi điều kiện

Có 6 ngành nghề sẽ được giữ trong danh sách, nhưng được thêm điệu kiện đó là:

 1. Accommodation and Hospitality Management
 2. Management Accountant
 3. Massage Therapist
 4. Recruitment Consultant
 5. Supply and Distribution Manager
 6. Taxation Accountant
Tên ngành
Mã ANZSCO
Sửa đổi bổ sung
Chú thích
Quản lý Nhà hàng khách sạn
141999
Ngoại trừ các trường hợp không làm việc tại vùng miền của Úc
 Mới
Kế toán quản trị
221112
Ngoại trừ các trường hợp :

 • Thư kí, nhân viên giữ tài liệu và các vị trí nhân viên kế toán
 • Công ty có ít hơn 5 nhân viên
 • Công ty có doanh thu hàng năm ít hơn 1 triệu AUD
 Mới
Bác sĩ trị liệu
411611
Ngoại trừ các vị trí:

 • Làm việc bán thời gian
 • Làm tại cơ sở bán lẻ
 • Làm tại cơ sở chưa có giấy phép khám chữa bệnh
 • Liên quan đến dịch vụ massage không thuộc lĩnh vực y tế
Sửa đổi- bổ sung
Tư vấn tuyển dụng
223112
Ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Lương cơ bản dưới 90000AUD
 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 1 triệu AUD
 • Các doanh nghiệp có ít hơn 5 nhân viên
Sửa đổi : mức lương cơ bản tăng lên 90,000AUD
Quản lý cung ứng và phân phối
133611
Ngoại trừ các trường hợp sau :

 • Tại các cơ sở bán lẻ
 • Doanh thu hàng năm dưới 1 triệu AUD trừ khi họ liên quan đến việc chuyển nhượng trong nội bộ công ty có áp dụng nghĩa vụ thương mại quốc tế
 • Lương cơ bản dưới 65000 AUD trừ phi họ liên quan đến việc chuyển nhượng trong nội bộ công ty mà áp dụng nghĩa vụ thương mại quốc tế
Sửa đổi: chuyển đổi hàng năm không áp dụng khi công ty áp dụng thương mại quốc tế
Kế toán thuế
221113
Không áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Thư kí, nhân viên giữ tài liệu và các vị trí nhân viên kế toán
 • Công ty có ít hơn 5 nhân viên
 • Công ty có doanh thu hàng năm ít hơn 1 triệu AUD
Sửa đổi: bổ sung về quy mô công ty

Nguồn: www.homeaffairs.gov.au

——————————————————————————————————

Bridge Blue Vietnam
Chuyên gia Tư vấn du học – Định cư

????
 14 Đặng Thuỳ Trâm, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

????
 02432 797 999 | 0933 319 588

????
 vietnam@bridgeblueglobal.com
© bridgeblue.vn | 
????
 @ bridgebluevn