Chia sẻ du học sinh Úc – Phạm Nguyệt Minh Anh

Phạm Nguyệt Minh Anh hiện nay đang là sinh viên khóa học Thạc Sĩ tại Đại học Nam úc, Adelaide, Australia. Cùng nhìn qua những bức hình của Minh Anh tại Úc nhé!