15 Sep 2018

Cơ hội định cư dài hạn tại Adelaide – Australia

Cơ hội định cư dài hạn tại Adelaide – Australia

Cơ hội định cư dài hạn tại Adelaide – Australia

Australia là nước có nền kinh tế, chính trị ổn định với hệ thống giáo dục hiện đại. Vì vậy, hầu hết sinh viên du học tại các trường cao đẳng, đại học đều mong muốn được định cư lại đây để tìm kiếm cơ hội việc làm trong một môi trường chuyên nghiệp, với nhiều điều kiện phát triển bản thân.

Theo quy định trước đây, Lãnh Sự Quán Australia không chấp nhận cấp Visa định cư cho sinh viên quốc tế, sinh viên phải về nước khi hết thời hạn Visa. Nếu khoá học của sinh viên kết thúc vào tháng 12, thời hạn Visa sinh viên là ngày 15/3 năm sau. Nếu khoá học của sinh viên kết thúc vào các tháng trong năm thì Visa sinh viên sẽ hết hạn trong vòng một tháng.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/7/2004 chính phủ Nam Australia chấp nhận cấp Visa SIR – Skilled Independent Regional (loại Visa có thể định cư không thời hạn ở Nam Australia) cho 5.000 sinh viên muốn nhập cư để sống và làm việc tại các vùng có số lượng dân cư ít như Adelaide với điều kiện sau:

+ Đối với sinh viên học chương trình Đại học tại Adelaide:

– Trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu 4.5

– Chứng minh tài chính cho 2 năm chi phí sinh hoạt, học tập tại Australia.

– Hoàn thành một khoá học chuyên ngành tại một trường Đại học của Nam Australia như Adelaide (Ví dụ: Cử nhân Kinh Tế..).

+ Đối với sinh viên học chương trình Master tại Adelaide:

– Trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.0

– Chứng minh tài chính cho toàn khóa học ( từ 1 năm đến 1.5 năm)

– Hoàn thành khóa học chuyên ngành Công nghệ thông tin…

– Sau khi hoàn thành khóa học chuyên ngành, sinh viên phải đạt được số điểm trên 110 điểm. Đây là điều kiện khá khó khăn cho hầu hết du học sinh học tại các trung tâm lớn của Australia như Sydney, Melbourne, Queensland…

Sau 2 năm sống và làm việc tại Australia, du học sinh sẽ được chấp nhận định cư chính thức miền Nam nước này.

Sưu tầm