Cơ hội nhận học bổng từ đại học Charles Sturt, Úc đợt nhập học 02/2016

Học bổng từ đại học Charles Sturt trị giá 4.000 AUD

Đại học Charles Sturt, Úc (CSU) dành học bổng lên đến 4,000 AUD cho các sinh viên chấp nhận thư mời nhập học trước ngày 15/1/2016.

Điều kiện: 

 • Áp dụng cho các khóa học tại CSU, Cơ sở Sydney và Melbourne.
 • Học bổng áp dụng cho kỳ nhập học tháng 2/2016 tại CSU, Cơ sở Sydney và Melbourne.
 • Học bổng được áp dụng cho tất cả các sinh  viên đang có thư mời nhập học không điều kiện của CSU, Study Centres
 • Sinh  viên sẽ chấp nhận thư mời nhập học trước ngày 15/1/2016.
 • Học bổng có hiệu lực từ 17/12/2015 và không áp dụng cho các sinh viên đã chấp nhận thư mời nhập học trước ngày này.
 • Học bổng không được cấp cho các sinh viên đang nhận học bổng khác bao gồm học bổng từ Study Group Australia.

Học bổng từ đại học Charles Sturt trị giá 8.000 AUD

Học bổng từ đại học Charles Sturt lên tới 8,000 AUD học phí dành cho hồ sơ đăng ký mới gửi từ ngày 17/12/2015 cho các chương trình của ĐH Charles Sturt, cơ sở Sydney & Melbourne vào kỳ nhập học tháng 2/2016.

Điều kiện:

 • Áp dụng cho các khóa học của CSU, Cơ sở Sydney và Melbourne.
 • Hồ sơ đăng ký nhập học gửi tới trường từ ngày 17/12/2015 trở đi.
 • Hiệu lực áp dụng vào kỳ nhập học tháng 2/2016 tại CSU, Cơ sở Sydney và Melbourne.
 • Học bổng áp dụng cho các sinh viên có điểm IELTS cao, đạt từ 7.5 trở lên (Các sinh viên đạt điểm IELTS 7.0 vẫn có thể được xem xét).
 • Sinh viên phải đạt điểm học thuật đúng yêu cầu của trường
 • Sinh viên phải nhận được thư mời nhập học mà không có điều kiện ràng buộc nào khác cho khóa tháng 2/2016.
 • Học bổng có hiệu lực từ 17/12/2015 và không áp dụng cho các sinh viên đã có  thư mời hoặc đã chấp nhận thư mời nhập học trước ngày này.
 • Học bổng không được cấp cho các sinh viên đang nhận học bổng khác bao gồm học bổng từ Study Group Australia.

Nguồn: idp.com