15 Sep 2018

Danh sách các trường không cần chứng minh tài chính du học Úc từ ngày 1/7/2016

Danh sách các trường không cần chứng minh tài chính du học Úc từ ngày 1/7/2016

Danh sách trường ưu tiên không chứng minh tài chính du học Úc được áp dụng từ sau ngày 1/7/2016 theo quy định mới của IMMI.

Từ sau 1/7/2016 này, chính sách xét duyệt Visa du học Úc mới SSVF sẽ chính thức được áp dụng. Với quy định mới này, phụ huynh cần chứng minh thu nhập để chứng minh đủ tài chính đảm bảo cho việc học của con mình (trường đại học, cao đẳng sẽ quản lý, nhưng Lãnh sự quán cũng cho một hướng mở khác, nếu bạn đi học tại những Trường sau thì không cần chứng minh thu nhập.)
Dưới dây là danh sách các bạn tham khảo:
I. High shcool
1.Taylors College
2. Kilmore Private High School
3. SA Government Schools
4. Education Queensland HighSchool
5. John Paul International College
6. ACT Government Schools
II. VTE and English
1. Navitas English
2. William Angliss Institute
3. Hawthorn Melbourne
4. Embassy English
5. ILSC
6. Kaplan International
7. Phoenix Academy
III. College and Institute
1. William Angliss Institute
2. Kaplan International
3. Blue Mountain IHMS
4. SAE
IV. University
1. Monash University
2. RMIT
3 The University of Melbourne
4.Deakin University
5. Macquarie University
6.University of Technology, Sydney
7. The University of New South Wales
8. The University of Sydney
9.University of South Australia
10. The University of Adelaide
11. Carnegie Mellon University – Adelaide campus
12. The University of Western Australia
13. Queensland University of Technology
14. Bond University
15. The University of Queensland
16. Australian National University
17. International College of Management Sydney.
19. International College of Hotel Management (ICHM)
Nguồn: Tổng hợp