Chăm sóc cá nhân và thể dục

Chăm sóc cá nhân và Thể dục

Ngành hướng đến việc cải thiện sức khỏe thông qua việc làm đẹp “phần nhìn”. Ngoài ra, ngành học còn cung cấp phương pháp phục hồi sau chấn thương cũng như biện pháp phòng tránh các vấn đề về sức khỏe.
Tìm Hiểu Thêm