Du học Mỹ – Cơ hội nhận học bổng 10% đến 50% khóa học mùa thu 2017

Để chuẩn bị cho khóa học mùa Thu, 2017. Các trường Đại học thuộc tổ chức giáo dục Navitas USA đã mở ra rất nhiều gói học bổng hấp dẫn nhằm chiêu sinh những sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc. Nếu bạn đang lưỡng lự việc du học thì hãy nhanh tay nộp hồ sơ ngay từ bây giờ để giành lấy cơ hội nhận được những suất học bổng siêu HOT này <3

  • University of New Hampshire: Học bổng lên tới $10,000 (~ Giảm 40% học phí)
  • University of Idaho: Học bổng lên tới $10,000 (Giảm ~ 50% học phí)
  • Richard Bland College: Học bổng lên tới $5,000 (Giảm 25% off học phí)
  • UMass Dartmouth and Lowell: Học bổng lên tới $12,000 (Giảm ~ 10% học phí)

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC GÓI HỌC BỔNG

Navitas Partner University
Scholarship
Criteria
University of New Hampshire
(Durham, New Hampshire)
Academic Excellence
Ambassador ($10,000)
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 8.5
IELTS tối thiểu 6.0
Bài luận cá nhân
Phỏng vấn với đại diện trường
University of Idaho
(Moscow, Idaho)
Vietnamese Ambassador
($10,000)
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 7.5
IELTS tối thiểu 5.5
Bài luận cá nhân
Phỏng vấn với đại diện trường
University of Massachusetts
Boston/ Dartmouth/ Lowell
Early Acceptance
($3,000)
Đối với chương trình Cử nhân:
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 6.0
IELTS 5.5
Đối với chương trình Dự bị thạc sỹ:
Điểm tổng kết Đại học tối thiểu 7.0
IELTS 6.0
Academic Merit ($5,000)
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 8.0
IELTS tối thiểu 5.5
Bài luận cá nhân
Early Acceptance (10%)
Đối với chương trình Cử nhân:
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 7.0
IELTS 5.5.
Đối với chương trình Dự bị thạc sỹ:
Điểm tổng kết Đại học tối thiểu 7.0
IELTS 6.0
Academic Merit ($5,000)
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 7.0
IELTS tối thiểu 5.0
Bài luận cá nhân
Early Acceptance (10%)
Đối với chương trình Cử nhân:
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 6.0
IELTS 5.0
Đối với chương trình Dự bị thạc sỹ:
Điểm tổng kết Đại học tối thiểu 7.0
IELTS 6.0
Academic Merit – Gold
Level ($32,000):
$8,000/năm, lên tới 4
năm Đại học
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 9.7
IELTS tối thiểu 6.0
Hàng năm duy trì tối thiểu GPA 3.0 để
được gia hạn.
Academic Merit – Silver
Level ($24,000):
$6,000/ năm, lên tới 4
năm Đại học
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 9.0
IELTS tối thiểu 6.0
Hàng năm duy trì tối thiểu GPA 3.0 để
được gia hạn.
University of Massachusetts
Dartmouth/ Lowell
International Scholar
Award ($12,0000):
$3,000/ năm, lên tới 4
năm Đại học
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 8.0
IELTS 5.5
Hàng năm duy trì tối thiểu GPA 3.0 để
được gia hạn.
Florida Atlantic University
Diversification (10%)
Đối với chương trình Cử nhân:
Điểm tổng kết Lớp 12 tối thiểu 6.0
IELTS 5.5
Đối với chương trình Dự bị thạc sỹ:
Điểm tổng kết Đại học tối thiểu 7.0
IELTS 6.0

—————————————————————————————————
Mọi thắc mắc về du học Úc, Mỹ, Sing, Canada vui lòng liên hệ Bridge Blue Vietnam:

*** Địa chỉ: Phòng 301, số 14 Đặng Thùy Trâm, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

*** Số điện thoại: 0432 797 999

*** Email: Hanoi@bridgeblueglobal.com