15 Sep 2018

Du học Úc | Bảng xếp hạng các trường Đại học 2016 (Australian University Rankings)

Du học Úc | Bảng xếp hạng các trường Đại học 2016 (Australian University Rankings)

Australia
Thế giới
Trường
Thành phố
1
33
University of Melbourne
Melbourne
2
56
University of Sydney
Sydney
3
52
Australian National University
Canberra
3
60
University of Queensland
Brisbane
4
82
University of New South Wales
Sydney
5
73
Monash University
Melbourne
6
109
University of Western Australia
Perth
7
149
University of Adelaide
Adelaide
8
301
Macquarie University
Sydney
9
251
Wollongong University
Wollongong
10
401
Southern Cross University
Melbourne
11
251
University of Tasmania
Hobart
12
251
Queensland University of Technology
Brisbane
13
201
University of Technology, Sydney
Sydney
13
251
University of Newcastle
Newcastle
14
351
University of South Australia
Adelaide
15
351
Swinburne University of Technology
Melbourne
16
251
Griffith University
Brisbane
16
401
RMIT
Melbourne
17
401
Deakin University
Melbourne
18
251
James Cook University
Townsville
19
401
University of Western Sydney
Sydney
20
351
Latrobe University
Melbourne
21
501
CQ University
Melbourne, Sydney
22
251
Charles Darwin University
Darwin
23
401
Murdoch University
Perth
24
Bond University
Gold Coast
24
University of Sunshine Coast
Maroochydore
25
Charles Sturt University
Melbourne
26
401
Curtin University
Perth
27
University of New England
 Armidale
28
251
Flinders University
Adelaide
29
University of Southern Queensland
Toowoomba
29
Victoria University
Melbourne
29
501
Canberra University
Canberra
29
501
Edith Cowan University
Perth
29
Australian Catholic University
Sydney, Melbourne
29
Notre Dame University
 Fremantle
29
Federation University
Ballarat

Nguồn: http://www.australianuniversities.com.au/rankings/