Du học Úc | Học bổng $5000 bậc Thạc sĩ | Đại học Tây Úc |Australia | 2016

Học bổng bậc Thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế, Đại học Tây Sydney, Australia, 2016.

Đại học Tây Sydney đang có chương trình học bổng bậc Thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế nhập học vào năm 2016 trị giá $5000. Học bổng bậc thạc sĩ này chỉ giảm trừ trong học phí và không bao gồm các phí khác như sinh hoạt phí, phí ăn ở, đi lại, bảo hiểm y tế và các phí lien quan đến học tập khác.

Điều kiện để đăng kí học bổng bậc Thạc sĩ:
_ Ứng viên phải là sinh viên quốc tế nhập học vào năm 2016
_ Đạt Điểm trung bình GPA ít nhất là 5.0
_ Ứng viện phải nộp đơn xin nhập học vào trường Đại học Tây Sydney
_ Ứng viên phải viết một lá thư tự giới thiệu về bản thân cũng như chỉ ra được học bổng này sẽ giúp sinh viên như thế nào trong quá trình học tập và trong sự nghiệp sau này của sinh viên.

Học bổng này không dành cho sinh viên trao đổi và sinh viên đã đăng kí nhập học.

Hạn cuối để đăng kí học bổng: 28/2/2016