Du học Úc – Học bổng Early-Bird dành cho sinh viên quốc tế – Trường Đại học Murdoch, Australia

Du học Úc – Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Đại học Murdoch đang có chương trình học bổng Early-Bird dành cho sinh viên quốc tế đăng ký tham gia một khóa học tại trường với điều kiện phải nhập học vào kì 1 hoặc kì 2 năm 2016. Bên cạnh đó, trường cũng chấp nhận các ứng viên có thư mời nhập học từ 18/9/2015 đến ngày 18/12/2015. Học bổng Early-Bird trị giá AU$4,000. Hạn cuối để nộp đơn đăng kí là 18/12/2015.

Các điều kiện để xin học bổng:
_ Ứng viên phải là sinh viên quốc tế
_ Ứng viên phải nhận được thư mời nhập học vào kì 1 hoặc kì 2, 2016 của trường Đại học Murdoch.
_ Ứng viên nhận được thư mời nhập học từ ngày 18/9 đến 18/12/2015, trong đó phải đáp ứng 2 điều kiện: có Hợp đồng Chấp thuận (đi kèm với thư mời nhập học) đã được hoàn thành, kí tên, và gửi đến accept.internationalatmurdoch.edu.au; và Hoá đơn đã nộp tiền học phí được trình bày trong thư mời nhập học.

Miêu tả về học bổng: Để kỉ niệm 40 năm thành lập trường Đại học Murdoch, trường dành học bổng Early-Bird trị giá AU$4,000 cho tất cả sinh viên quốc tế đủ điều kiện trên.
Số lượng học bổng: không giới hạn

Cách đăng kí: Xin chú ý rằng ứng viên sẽ không cần đăng kí học bổng Early-Bird vì học bổng này sẽ được tự động cấp cho tất cả các ứng viên quốc tế nhập học vào kì 1 hoặc kì 2 năm 2016 hoặc nhận được thư mời nhập học từ 18/9/2015 và 18/12/2015.

Hạn cuối đăng kí học bổng: 18/12/2015.