1/ Học bổng UOW College:

  • Giá trị học bổng: từ 20% – 50%
  • Đối tượng: Sinh viên theo học khóa học tiếng Anh, chương trình dự bị đại học (Foundation Studies) và chương trình cao đẳng (Diploma)
  • Tiêu chí xét học bổng: thư mời nhập học và GPA năm lớp 11 (đối với chương trình dự bị) và năm lớp 12 (đối với chương trình cao đẳng)
Ngành học Đối tượng Giá trị học bổng Điều kiện
Kinh doanhKĩ sư

Công nghệ thông tin

Chương trình Diploma2 kì học và 3 kì học 25% Có thư mời nhập học từ trường
50% GPA lớp 12: 7.0 tại trường chuyên7.5 tại trường thường
Tất cả các ngành Chương trình Dự bị đại học2 kì học và 3 kì học 25% Có thư mời nhập học từ trường
50% GPA lớp 11: 7.0
Chương trình Tiếng Anh Tất cả các chương trình tiếng Anh Mức học phí AUD300/tuần Có thư mời nhập học từ trường (Mức học phí gốc là AUD510/tuần, giá trị học bổng là AUD210/tuần)

.

2/ Học bổng Ký túc xá:

Học bổng Ký túc xá là một sáng kiến độc đáo dành cho sinh viên quốc tế bắt đầu nhập học tại UOW từ năm 2019. Có tổng cộng 60 suất học bổng trị giá AUD5,000/suất và sẽ được trừ thẳng vào chi phí ký túc xá khi sinh viên ở tại một trong các ký túc xá của UOW.

3/ Học bổng chương trình Cử nhân:

UOW cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học vào bất kỳ khoa nào:

  • Học bổng Xuất sắc cho bậc cử nhân (UES): trị giá 30% học phí, áp dụng cho toàn bộ khóa học;
  • Học bổng năm 2019 của Khoa Kinh doanh: trị giá 20% học phí, áp dụng cho toàn bộ khóa học. Học bổng này có thể được kết hợp với học bổng UES, với tổng giá trị lên tới 50% học phí;
  • Học bổng dành cho sinh viên nhập học tại cơ sở Tây Nam Sydney: trị giá 25% học phí, áp dụng cho toàn bộ khóa học.
Học bổng Chương trình được áp dụng Giá trị học bổng Yêu cầu đầu vào Yêu cầu duy trì học bổng Số lượng học bổng
Học bổng Xuất sắc cho bậc Cử nhân (UES) Toàn bộ các chương trình Cử nhân tại các cơ sở của UOW trên toàn nước Úc
(Ngoại trừ các chương trình học được liệt kê phía dưới*)
30% Điểm tổng kết THPT xuất sắc Điểm tổng kết 65+ cho toàn bộ các chương trình cử nhân, ngoại trừ Cử nhân Kỹ sư và Cử nhân Khoa học thông tin yêu cầu 75+ Không giới hạn
Học bổng năm 2019 của Khoa Kinh doanh Bằng Cử nhân Thương mại Bằng Cử nhân Kinh doanh Bằng Cử nhân Kinh tế và Tài chính 20%

(Có thể kết hợp với học bổng UES – Tổng giá trị: 50%)

Học bổng được trao cùng thư mời nhập học của trường 50%+ Không giới hạn 
Học bổng dành cho sinh viên nhập học tại cơ sở Tây Nam Sydney Chương trình Cử nhân Kỹ sư và Khoa học Thông tin, Kinh tế hoặc Luật, Khoa học Xã hội và Nhân văn (Duy nhất tại cơ sở Tây Nam Sydney) 25% Học bổng được trao cùng thư mời nhập học cho các chương trình học tại cơ sở Tây Nam Sydney 50%+ Không giới hạn

.

* Học bổng UES được cấp cho sinh viên nhập học toàn bộ các chương trình Cử nhân tại UOW (các cơ sở tại Úc), ngoại trừ các chương trình học sau: Bác sỹ Y khoa (Doctor of Medicine), Y tá (Nursing), Dinh dưỡng 4 năm (Nutrtion & Dietetics), Trị liệu và Phục hồi chức năng 4 năm (Exercise Science & Rehabilitation), Sư phạm (Education), Công tác xã hội (Social Work), và Tâm lý học (Psychology)

Lưu ý: Toàn bộ các học bổng được liệt kê tại đây chỉ dành cho các sinh viên mang quốc tịch Việt Nam sinh sống tại Việt Nam.

4/ Học bổng Sau đại học:

  • Giá trị học bổng: 10% – 25%
  • Đối tượng: Sinh viên tham gia chương trình các chương trình Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư, Khoa học Thông tin và Khoa học Xã hội.
  • Tiêu chí xét học bổng: Thư mời nhập học và điểm GPA
Lĩnh vực Chương trình được áp dụng Giá trị học bổng Yêu cầu đầu vào Yêu cầu duy trì học bổng Số lượng học bổng
Kinh tế Các chương trình Thạc sỹ tại cơ sở Wollongong hoặc Sydney 25% Có thư mời nhập học không điều kiệnGPA 70%

Thư bày tỏ nguyện vọng (Statement of Motivation)

75% 15
Kinh tế Các chương trình Thạc sỹ 2 năm tại cơ sở Wollongong hoặc Sydney 15% Có thư mời nhập học 65% Không giới hạn
Kỹ sư và Khoa học Thông tin Các chương trình Thạc sỹ 2 năm 10% GPA cao hơn yêu cầu đầu vào tối thiểu 75% Không giới hạn
Khoa học Xã hội Các chương trình Thạc sỹ 2 năm 10% GPA 80%+ 75% Không giới hạn

.
Check nhanh: