Bạn nên mua bảo hiểm để bảo vệ bản thân và người thân. Việc mua bảo hiểm nhằm giúp bảo vệ sức khỏe và tài sản của bạn và người thân trong quá trình du học tại New Zealand

Bảo hiểm y tế

Bạn sẽ cần phải mua bảo hiểm y tế khi đang du học ở New Zealand. Mức bảo hiểm trung bình nên bao gồm tất cả chi phí nha khoa, y tế, các bệnh đặc biệt và chi phí bệnh viện, hợp đồng này được kiểm tra bởi trường của bạn để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chính xác.

Bảo hiểm nhà ở và tài sản

Bảo hiểm nhà ở và tài sản bảo vệ ngôi nhà bạn sinh sống và tài sản trong nhà của bạn như đồ nội thất, quần áo, trang thiết bị của bạn.

Nếu bạn đang thuê nhà, bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc bảo hiểm nhà vì đây là trách nhiệm của chủ nhà, nhưng bảo hiểm tài sản có thể hữu ích nếu bạn có những tài sản có giá trị mà sẽ rất khó để thay thế nếu bị mất hoặc bị đánh cắp. Hợp đồng của bạn sẽ có đặt ra giới hạn đối với số tiền bạn có thể yêu cầu bồi thường nếu có điều bất trắc xảy ra, chắc chắn mức bồi thường được trả tương xứng.

Bảo hiểm du lịch và y tế

Bạn sẽ cần phải được bảo vệ bởi bảo hiểm du lịch và y tế từ ngày bạn lên đường cho tới ngày bạn trở lại quê nhà. Hợp đồng bảo hiểm mà bạn mua cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cụ thể trong Quy chế Hành nghề đối với việc Chăm sóc Hỗ trợ cho Sinh viên Du học.

Bạn đã sẵn sàng cho hành trình đến New Zealand của mình?

Hãy trao đổi với chuyên gia tư vấn của Bridge Blue ngay hôm nay nhé!