15 Sep 2018

Giành học bổng 25% tại trường Đại học La Trobe, năm 2017

Giành học bổng 25% tại trường Đại học La Trobe, năm 2017

Đại học La Trobe là một trong những trường Đại học UY TÍN nhất tại Úc. Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên quốc tế với mong muốn theo học tại La Trobe, trường đã mở ra các gói học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên

La Trobe College Excellence Scholarships 

  • Học bổng lên tới 25% học phí trải dài trên toàn bộ thời gian của khóa học
  • Dành cho kì nhập học: kì 1 tháng 2, 2017 và kì 2, tháng 7 năm 2017
  • Dành cho tất cả các khóa học từ Cử Nhân đến Thạc Sĩ 

Điều kiện xét duyệt học bổng:

Sinh viên có điểm tối thiểu sau sẽ được nhận học bổng của La Trobe:

Điểm trung bình
Học Bổng
65% – 69,9%
15%
70% – 74,9%
20%
Từ 75% trở lên
25%