15 Sep 2018

Giới thiệu sơ lược về Nhà nước và chế độ chính trị Australia

Giới thiệu sơ lược về Nhà nước và chế độ chính trị Australia

Giới thiệu sơ lược về Nhà nước và chế độ chính trị Australia

Úc có 3 cấp chính quyền: Liên bang, Nhà nước và Địa phương.


Liên bang 

Úc có một nền dân chủ nghị viện tự do, tương tự như Mỹ và Anh, dựa trên:
• Tự do ngôn luận và liên hợp
• Khoan dung về mặt tôn giáo.

Hiến pháp bằng văn bản của Úc vạch ra tất cả các hoạt động của chính phủ. Ví dụ, chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về các quan hệ đối ngoại, thương mại, quốc phòng và di trú.
Chính phủ liên bang và nhà nước hợp tác với nhau đưa ra luật quản lý giáo dục.

Chính phủ Úc dựa trên Quốc hội do toàn dân bầu cử gồm hai viện, Hạ nghị viện (Lower House) và Thượng nghị viện (Upper House). Đảng nào chiếm đa số ghế tại Hạ viện thì lập nên chính phủ. Tuy nhiên, các đảng thiểu số thường có quyền lực tương đương tại Thượng viện, nhằm để xem xét lại các quyết định của chính phủ.

Các Bổ trưởng bổ nhiệm được chọn ra từ Hạ nghị viện và Thượng nghị viện. Các quyết định về chính sách được đưa ra trong các cuộc họp Nội các.

Ở Úc, bỏ phiếu là bắt buộc và khoảng 90% cử tri tham gia bầu cử liên bang. Bầu cử thường xảy ra từ 2,5 đến 3 năm một lần.

Người đứng đầu Chính phủ Liên bang được gọi là Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, các đảng phái chính trị chính và quan chức tham gia vào bộ máy nhà nước liên bang gồm:

CHÍNH PHỦ                                  PHE ĐỐI LẬP
Thủ tướng Chính phủ                             Đứng đầu phe đối lập
– Ông Kevin Rudd                                                                 -Mr Tony Abbott
– Thành viên Đảng Lao động Úc                                            -Thành viên Đảng tự do Úc
Phó Thủ tướng                                                                      Phó Lãnh tụ đối lập
– Bà Julia Gillard                                                                     – Bà Julie Bishop
– Thành viên Đảng Lao động Úc                                            -Thành viên Đảng Tự do Úc

Vì Đảng Lao động Úc giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử Tháng 11/ 2007 nên họ lập nên chính phủ. Đảng Liên Minh (giữa đảng Tự do và đảng Dân tộc) hiện tại thuộc phe đối lập. Thành viên thuộc các đảng nhỏ hơn cũng có một số ghế trong Thượng và Hạ nghị viện.

Mặc dù Australia là một quốc gia độc lập, Nữ hoàng Elizabeth II của Anh chính thức là Nữ hoàng của Australia và là vương triều hiến pháp của Úc. Theo sự cố vấn của Chính phủ Úc được bầu cử ra, nữ hoang chỉ định một Tổng đốc làm người đại diện cho mình. Tổng đốc có quyền hạn lớn, nhưng thường chỉ thể hiện là quyết định theo tư vấn của Thủ tướng. Ở từng nhà nước của liên bang, Nữ hoàng do các Thống đốc bang làm đại diện.

Nhà nước (tiểu bang)
Mỗi Tiểu Bang và Vùng lãnh thổ có chính phủ riêng được bầu một cách dân chủ:
• Người đứng đầu Nhà nước tiểu bang được gọi là Thống đốc (Premier)
• Người đứng đầu Vùng lãnh thổ được gọi là Tổng đốc (Chief Minister).

Nghị viện của nhà nước tiểu bang phải tuân theo Hiến pháp quốc gia cũng như hiến pháp bang. Trong thực tế, các chính phủ liên bang và của nhà nước tiểu bang hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, vận tải, y tế, và thực thi pháp luật.

Địa phương 
Hội đồng chính quyền địa phương kiểm soát các khu vực thành thị và nông thôn, coi sóc các vấn đề như giao thông ở địa phương, thu gom rác và quy hoạch đô thị. Hội đồng địa phương cũng quảng bá thúc đẩy khu vực của họ, ví dụ là điểm đến du lịch, học tập… Người đứng đầu hội đồng được gọi là Thị trưởng.