15 Sep 2018

Giới thiệu trường Cao đẳng Quốc tế Newcastle (NIC)

Giới thiệu trường Cao đẳng Quốc tế Newcastle (NIC)

Giới thiệu trường Cao đẳng Quốc tế Newcastle (NIC)

Trường cao đẳng quốc tế Newcastle (NIC) là đối tác liên thông với trường đại học Newcastle và thuộc tổ chức giáo dục Navitas. NIC cung cấp các chương trình dự bị đại học, cao đẳng và các khóa bổ trợ để chuẩn bị những kiến thức nền tảng cho học sinh dễ dàng tiếp cận với những chương trình học ở đại học.

Lợi thế của NIC là trường nằm ngay trong khu học xá Callaghan của đại học Newcastle, đảm bảo sinh viên dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của trường đại học Newcastle. Hơn nữa, sinh viên NIC cũng có thể ở trong các khu căn hộ của đại học Newcastle hoặc nếu muốn ở homestay/thuê trọ bên ngoài thì trường cũng sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Các lớp học ở NIC có quy mô nhỏ, giới hạn số sinh viên để giáo viên có thể quan tâm giúp đỡ từng sinh viên trong qua trình học tập. Các chương trình học tập ở NIC bao gồm Dự bị Đại học (tiêu chuẩn, mở rộng, y khoa), chương trình cao đẳng các ngành Kinh doanh-Thương mại, Kĩ thuật, Công nghệ Thông tin, Truyền thông và các khóa bổ trợ. Sau khi học các chương trình này, NIC đảm bảo các sinh viên sẽ được liên thông trực tiếp lên đại học Newcastle.

Học xá:Callaghan

Tại sao chọn NIC?

1. NIC là con đường ngắn nhất để đến vơi những trường đại học tốt ở Úc

2. Hoàn thành bằng cử nhân trong 2 năm 8 tháng (thay vì 3 năm)

3. Quy mô lớp học nhỏ, sinh viên trực tiếp nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên

4. Học tập trong môi trường, cảnh quan đẹp

5. Cơ hội nghề nghiệp lớn và tỉ lệ tuyển dụng cao

Các khóa học và điều kiện đầu vào:

  • Chương trình dự bị đại học: tiêu chuẩn, mở rộng và ngành y khoa
  • Chương trình cao đẳng ngành: Kinh Doanh-Thương Mại, Kĩ Thuật, Công nghệ Thông tin, Truyền thông
  • Khóa bổ trợ
Chương trình học
Yêu cầu đầu vào
Nhập học
Thời gian học
Học phí
(AUD)
Tiến trình
Dự bị Đại học
Tiêu chuẩn
(8 môn học)
Hoàn thành lớp 11
GPA >= 5
Ielts=5.5 ( không kĩ năng nào <5)
Riêng lớp Khoa học Sức Khỏe : Ielts=6.0 và không kĩ năng nào <5.5
Tháng 2,6,10
Tiêu chuẩn=8 tháng
Khóa học nhanh=12 tháng
18,400
Lên học chương trình Cao đẳng NIC hoặc năm 1 Đại học Newcastle
Mở rộng
(12 môn học)
Hoàn thành lớp 11
GPA >= 5
Ielts=5.0 ( không kĩ năng nào <4.5)
Riêng lớp Khoa học Sức Khỏe : Ielts=5.5 và không kĩ năng nào <5.0
Tháng 2,6,10
Tiêu chuẩn=12 tháng
Khóa học nhanh=16 tháng
23,100
Lên học chương trình Cao đẳng NIC hoặc năm 1 Đại học Newcastle
Ngành y
(8 môn học)
Ielts=6.0 và không kĩ năng nào <5.5
Tháng 2
12 tháng
23,700
Lên học chương trình năm 1 cử nhân Y ở Đại học Newcastle
Cao đẳng
Kinh doanh-Thương mại
(8 môn học)
Tháng 2,6,10
Tiêu chuẩn=12 tháng
Khóa học nhanh=8 tháng
22,100
Lên năm 2 bằng cử nhân Đại học Newcastle
Kĩ thuật
(8 môn học)
Tháng 2,6,10
Tiêu chuẩn=12 tháng
Khóa học nhanh=8 tháng
26,460
Lên năm 2 bằng cử nhân Đại học Newcastle
Công nghệ Thông tin
(8 môn học)
Tháng 2,6,10
Tiêu chuẩn=12 tháng
Khóa học nhanh=8 tháng
25,410
Lên năm 2 bằng cử nhân Đại học Newcastle
Truyền thông
(8 môn học)
Tháng 2,6,10
Tiêu chuẩn=12 tháng
Khóa học nhanh=8 tháng
22,890
Lên năm 2 bằng cử nhân Đại học Newcastle
Khóa bổ trợ
Giao tiếp và Kĩ năng
Ielts=5.5
Tháng 2,6
12 tháng
3,900
Học song song với bằng cao đẳng và lên năm 2 Đại học Newcastle