15 Sep 2018

Giới thiệu trường đại học Newcastle, Úc

Giới thiệu trường đại học Newcastle, Úc

Trường đại học Newcastle, Úc được thành lập từ năm 1965 là trường công lập hàng đầu tại Úc trong việc thu hút đông đảo sinh viên quốc tế. Hiện trường có trên 1.500 sinh viên quốc tế của 75 quốc gia trên tổng số 23.000 sinh viên đang theo học các khoá học khác nhau tại trường.

Trường đại học Newcastle, Úc  nằm trong danh sách một trong mười trường đại học đứng đầu của Úc có tỷ lệ tiến sĩ sinh thành đạt cao nhất. Ngoài ra trường còn được xếp hạng là trung tâm nghiên cứu lớn nhất của Úc. Hơn thế nữa, trường còn có hợp tác với chính phủ Úc cũng như Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, hàng năm tiếp nhận trên 300 sinh viên học bổng của bộ theo các khoá học thạc sỹ và tiến sĩ.

Trường đại học Newcastle, Úc nổi tiếng về phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề, khuyến khích sinh viên khám phá những phương pháp mới, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và trở thành nhà tư tưởng chiến lược. Những điểm chính về phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề đã thu hút được sự tín nhiệm quốc tế và sinh viên tốt nghiệp được chào đón bởi các nhà tuyển dụng.

5 cơ sở của trườnglà Callaghan, City Precinct, Centre Coast, Sydney CBD  (Úc), và cơ sở Singapore.

Chương trình đào tạo của Đại học Newcastle, Úc:

5 khoa của trường là :

1.Sức khỏe

2.Kĩ thuật và Môi trường Xây dựng

3.Khoa học và Công nghệ thông tin

4.Kinh doanh và Luật

5.Giáo dục và Nghệ thuật

Sinh viên có thể tiếp cận hàng loạt chương trình dự bị đại học, đại học và sau đại học đa dạng như: kiến trúc và xây dựng, nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, kinh doanh, kinh tế và quản lý, công nghệ thông tin, thiết kế, giáo dục, kỹ sư và điều tra, máy tính, luật, y khoa và sức khoẻ, âm nhạc, điều dưỡng và khoa học tự nhiên.

Đặc biệt, bằng kinh doanh của trường được đánh giá cao.

Yêu cầu đầu vào:

Dự bị:Hoàn thành lớp 11 hoặc 12 ,IELTS 5.5 (không kĩ năng nào dưới 5.0) hoặc tương đương

Cử nhân(Trừ một số ngành y dược): Tốt nghiệp THPT IELTS 6.0 (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương

Cử nhân Luật: IELTS 7.0 (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương

Sau đại học(Trừ một số ngành y dược): Tốt nghiệp đại học, IELTS 6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương

Bằng nghiên cứu sau đại học: IELTS 6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương

Học phí :

24,000 AUD- 27,000 AUD/ năm