HỌC BỔNG 20% TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC EDITH COWAN, 2018

Các ứng viên sẽ không phải nộp đơn xin học bổng vì trường ECU sẽ tự động đánh giá sau khi nhận được đơn đăng ký học tại ECU. Các học bổng dành cho sinh viên Đại học và sau Đại học sẽ bắt đầu vào năm 2018

Học bổng bằng THẠC SĨ quốc tế:

  • Dành cho sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia.
  • Học sinh phải chứng minh thành tích học tập trong các nghiên cứu trước đó.
  • 20% học bổng cho toàn bộ khóa học thạc sĩ hoặc liên thông từ ECC
  • Dành cho TẤT CẢ các khóa học Thạc sĩ.
  • Học sinh phải bắt đầu kỳ nhập học tại ECU trong học kỳ 2, 2018 hoặc học kỳ 1 và 2 năm 2019.

Học bổng Alumni của Úc:

  • Mở cửa cho tất cả sinh viên quốc tế, có ý định theo học vào năm 2019 theo học Đại học hoặc sau Đại học.
  • Giảm 20% lệ phí cho năm đầu tiên tại ECU.
  • Phải hoàn thành bằng cấp tại Úc.

Liên hệ tư vấn du học Úc, Canada, Mỹ và Châu Âu:

Bridge Blue Vietnam | 02432 797 999 | vietnam@bridgeblueglobal.com | FB: Bridge Blue Vietnam Tu Van Du hoc