HỌC BỔNG ĐA DẠNG VÀ GIÁ TRỊ TỪ CƠ SỞ ĐH JAMES COOK, BRISBANE

Cơ sở đào tạo củaĐại học James Cooktại thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland cung cấp các khóa Đại học và Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Marketing, Du lịch Khách sạn, Công nghệ Thông tin…JCUB mang đến cho sinh viên quốc tế những trải nghiệm cuộc sống năng động, đa văn hóa với nhiều cơ hội làm thêm và việc làm sau khi tốt nghiệp.

JCUB đang chào đón sinh viên Việt nam nhập học năm 2016 với các học bổng hấp dẫn cho nhiều bậc học và chuyên ngành khác nhau:

• Học bổng 8.000 AUDdành cho sinh viên đăng ký khóa học trọn gói từ chương trình Cao đẳng của Sarina Russo Diploma và 2 năm Đại học tại JCUB.

Yêu cầu:Điểm trung bình tối thiểu 7.0 + IELTS 5.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.0)

Áp dụng:Trừ 4.000 AUD vào học kỳ thứ hai và học kỳ thứ năm trong 2 năm Đại học tại JCUB

• Học bổng 8.000 AUDdành cho sinh viên hoàn thành khóa Diploma tại các trường Cao Đẳng Quốc tế tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Thời gian học còn lại hai năm Đại học tại JCUB (16 môn). Thời gian được giảm tín chỉ tối đa 1 năm (8 môn)

Yêu cầu:Tốt nghiệp khóa Cao Đẳng + IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5)

Áp dụng:Trừ 4.000 AUD vào học kỳ thứ hai và thứ năm trong 2 năm Đại học tại JCUB

• Học bổng 3 năm Đại học 12.000 AUD

Yêu cầu:Điểm trung bình tối thiểu 7.5 + IELTS 6.0 (Không có kỹ năng nào dưới 5.5)

Áp dụng:Trừ 4.000 AUD vào học kỳ thứ hai, thứ năm và thứ bảy

• Học bổng 2 năm Thạc sỹ 8.000 AUD

Yêu cầu:Điểm trung bình Đại học từ 7.0 + IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0)

Áp dụng:Trừ 4.000 vào học kỳ thứ hai và học kỳ thứ năm

• Các học bổng trong quá trình học:

Kết thúc mỗi học kỳ với thang điểm quy định sẽ có thêm học bổng giảm vào chi phí học tập. Học bổng không áp dụng học kỳ đầu tiên và cuối cùng tại JCUB. Học kỳ được xét học bổng bắt buộc phải học ít nhất 3 môn. Ngoài ra, sinh viên được học bổng chưa từng nợ hoặc đóng học phí trễ.

– Điểm trung bình: 5.55/7 sẽ nhận học bổng 250 AUD

– Điểm trung bình: 6.0/7 sẽ nhận học bổng 500 AUD

– Điểm trung bình: 6.5/7 sẽ nhận học bổng 1.000 AUD

Như vậy, nếu sinh viên học 2 năm tại JCUB (16 môn) có thể nhận thêm học bổng từ 1.000 AUD đến tối đa 4.000 AUD và Học 3 năm tại JCUB (24 môn) có thể nhận từ 1.500 AUD đến tối đa 6.000 AUD.