15 Sep 2018

Học bổng nhập học trị giá $2,500 AUD- Trường SIBT

Học bổng nhập học trị giá $2,500 AUD- Trường SIBT

Học bổng nhập học trị giá $2,500 AUD

Khi tham gia gói khóa học của  SIBT với Đại học  Western Sydney, Campus: Thành phố  Sydney, chúng tôi vui mừng công bố  một học  bổng đặc biệt! Những sinh viên quốc tế đủ điều  kiện sẽ được nhận suất học  bổng trị giá $2,500AUD khi đăng ký chương trình dự  bị đại học  (foundation program) hoặc cao đẳng (diploma program). Số lượng có hạn đăng ký ngay hôm nay!

Giới thiệu về SIBT

SIBT mở  ra con  đường liên thông vào đại học  cho  sinh  viên.  Những sinh  viên hoàn tất văn  bằng cao đẳng của  SIBT có thể trực tiếp vào  học  năm hai của bằng cử  nhân tại Đại Học Western Sydney, học  sở  tại trung tâm Thành phố Sydney. Từ năm 1997, SIBT đã giúp đỡ  trên 25.000 sinh  viên  chuẩn bị sẵn sàng để  thành công tại đại học.

Nằm  ở vị trí thuận lợi ngay tại trung tâm thành phố  Sydney, sinh  viên  có thể sử dụng một loạt các cơ  sở  tiện ích và dịch  vụ đa  dạng trong thời gian  học  tập.

Học bổng  áp dụng cho những chương trình học sau

 • Chương trình Dự Bị Đại Học SIBT (Tiêu chuẩn & Mở rộng) (SIBT Foundation Program (Standard & Extended)
 • Chương trình Cao Đẳng về Quản trị Kinh doanh (Diploma of Business Administration)
 • Chương trình Cao Đẳng về Thương mại (Diploma of Commerce)
 • Chương trình Cao Đẳng về Kỹ thuật (Diploma of Engineering)
 • Chương trình Cao Đẳng về Quản trị Khách sạn (Diploma of Hospitality Management)
 • Chương trình Cao Đẳng về Công nghệ Thông tin (Diploma of Information Technology)
 • Chương trình Cao Đẳng về Truyền thông và Giao tiếp (Diploma of Media and  Communications)

Số lượng học  bổng có  hạn  dành cho những kỳ nhập học  như  sau tại SIBT:

 • 40 suất học  bổng cho  kỳ nhập học tháng 10 năm 2016
 • 60 suất học  bổng cho  kỳ nhập học tháng 2 năm 2017

Tiêu chí xét học bổng

Sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí sau đây  để đủ điều  kiện nhận học bổng:

 • Bạn thuộc diện sinh viên quốc tế.
 • Bạn là sinh viên tự chi trả học phí hoặc được chi trả học  phí từ nguồn tư nhân.
 • Bạn đã nhận được Thư mời học đầy đủ (a full Letter of Offer) cho  chương trình Dự Bị Đại Học (tiêu chuẩn & mở rộng) hoặc chương trình Cao Đẳng  tại SIBT.
 • Nếu bạn nhận được Thư mời học có điều kiện, bạn phải đáp ứng những yêu cầu đưa ra để đủ điều kiện nhận học bổng.
 • Bạn sẽ ghi danh theo học ít nhất 8 môn học tại SIBT.
 • Bạn nhận được Thư mời học đầu tiên sớm nhất kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2016.
 • Thư mời học là cho  kỳ nhập học tháng 10 năm 2016 hoặc tháng 2 năm 2017.
 • Bạn phải bắt đầu chương trình học vào tháng 10 năm 2016 hoặc tháng 2 năm 2017.

Điều kiện

 • Học bổng $2,500AUD sẽ chỉ được áp dụng cho lần đầu  tiên bạn theo học một chương trình học thuật tại SIBT vào những kỳ nhập học nói trên.
 • Học bổng sẽ chỉ được trừ vào  học phí của  kỳ học  đầu  tiên.
 • Số lượng học  bổng có  hạn  cho  mỗi kỳ học  nên những sinh viên đủ điều kiện phải  nhanh chóng chấp thuận thư mời nhập học. SIBT sẽ liên lạc qua  email với những sinh viên đã nhận được Thư mời học nhưng chưa chấp thuận khi số lượng học bổng sắp hết.
 • Học bổng sẽ được cấp trong thời gian từ ngày 1 tháng 6 tới 19 tháng 6 năm 2016 và không có ngày hết hạn.
 • SIBT có  quyền rút lại hoặc sửa đổi học bổng, tiêu chí và điều kiện xét học bổng vào  bất cứ lúc nào.
 • Học bổng này không áp  dụng đồng thời với bất cứ ưu đãi đặc biệt nào khác của SIBT.

Nguồn: Tổng hợp