HỌC BỔNG TOÀN PHẦN VỀ NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC CANBERRA

Giới thiệu

Học bổng được hỗ trợ bởi chính phủ Úc trong kế hoạch đào tạo nghiên cứu RTP dành cho sinh viên quốc tế trong nhiều lĩnh vực.
Thông tin học bổng

Học bổng được hỗ trợ bởi chính phủ Úc trong kế hoạch đào tạo nghiên cứu RTP dành cho sinh viên quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Đại học Canberra nằm ở thủ đô của nước Úc. Trường nằm trong tỉ lệ sinh viên có việc làm cao nhất.

Bậc học: Nghiên cứu

Ngành học: Tất cả các ngành

Giá trị học bổng: 

  • Khoản hỗ trợ hằng năm ($26,682 cho năm 2017) trong vòng 3 năm.
  • Bảo hiểm y tế
  • Chi phí tái định cư và làm luận án
  • Toàn bộ học phí trong 3 năm, tùy theo quyết định từ Ban Học bổng của trường

Yêu cầu:

  • Là sinh viên quốc tế
  • Có dự định apply, hoặc đã apply theo học chương trình tiến sĩ PhD toàn thời gian
  • Có tối thiểu bằng Cử nhân danh dự bật nhất (H1) hoặc tương đương
  • Chưa từng nhận học bổng của chính phủ Úc quá 6 tháng
  • Có trình độ tiếng Anh phù hợp.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/10/2017.

Mọi chi tiết về du học Úc, Mỹ, Sing, vui lòng liên hệ với Bridge Blue Việt Nam:

*** Địa chỉ: Phòng 301, số 14 Đặng Thùy Trâm, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

*** Số điện thoại: 0432 797 999

*** Email: hanoi@bridgeblueglobal.com