15 Sep 2018

Học bổng trị giá 4000AUD – khóa học thạc sĩ tài chính (ACU)

Học bổng trị giá 4000AUD – khóa học thạc sĩ tài chính (ACU)

Đại học Công Giáo Úc (ACU) cấp học  bổng cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ Tài Chính nhập học vàp tháng 2, 2017.

  • Giá trị học bổng: 10 suất học bổng 4000AUD ~ 66,400,000VND
  • Điều kiện giành học bổng: Là sinh viên quốc Tế trúng tuyển Khóa học Thạc sĩ Tài chính vào tháng 2, năm 2017.
  • Đã được cấp giấy mời nhập học ngày trước 20/12/2016
  • Tiêu chí lựa chọn: Dựa trên kết quả học tập bậc Cử nhân
  • Quy trình lựa chọn: cơ hội dành cho tất cả các ứng viên được nhận thư mời nhập học và trúng tuyển vào Khóa học Tài Chính của ACU ngày 20/12/2016.