Học bổng từ Kent Institute cho kỳ nhập học 2016 tại Sydney

Trong kỳ nhập học mới năm 2016 này,Học viện KENT,Úc áp dụng 2 loại học bổng Kent International Student Scholarship Kent Alumni Bursarydành cho sinh viên quốc tế. 

Học bổng Kent International Student Scholarship 

– Giá trị học bổng:30%toàn khoá học (3 năm)

– Đối tượng áp dụng: sinh viên quốc tế

– Yêu cầu

+ GPA 7.0 trở lên

+ IELTS Academic 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5)

+ Đăng kí học chương trình Cử nhân tại Sydney

Học bổng Kent Alumni Bursary 

– Giá trị học bổng:25%toàn khoá học còn lại

– Đối tượng áp dụng: sinh viên quốc tế đã có bằng Diploma hoặc Ad.Diploma của Kent

– Yêu cầu

+ IELTS Academic 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5)

+ Đăng kí học chương trình Cử nhân tại Sydney