15 Sep 2018

Học phí chung cho các bậc học ở Úc

Học phí chung cho các bậc học ở Úc

Học phí ở Úc, du học sinh phải đóng học phí trước khi vào học. Mức học phí này thì không cao và thấp hơn so với học phí ở Anh Quốc và Hoa Kỳ.Một số cơ sở giáo dục có thể yêu cầu học sinh đóng thêm một số lệ phí liên hệ khác như: lệ phí gia nhập hội sinh viên học sinh, thư viện, phòng thí nghiệm và lệ phí sử dụng các tiện nghi thể thao. Ngoài ra bạn có thể phải đóng thêm một số lệ phí phụ như: du ngoạn, sách vở, văn phòng phẩm và các vật liệu cần thiết khác cho một số khóa học. Các chi phí này phụ thuộc vào khóa học cũng như cơ sở giáo dục. Tất cả các loại học phí đều được miễn thuế GST (thuế hàng hóa và dịch vụ).Bậc đại học

chương trình đào tạo cử nhân ở Melbourne

Các Khóa Học Cơ Bản: # $A9000 – $A14,000 đôla Úc/năm, chẳng hạn như các khóa dự bị đại học và các khóa học chuyển tiếp.

Chương trình cử nhân

Bằng Cử Nhân: # $A13,500 – $A17,000 đôla Úc/năm, chẳng hạn như các khóa học về nghệ thuật, kinh doanh, kinh tế và luật.

Bằng Cử Nhân về lãnh vực Thực Nghiệm: # $A16,500 đôla Úc/năm, như các khóa học về khoa học và kỹ thuật.

du học sinh Việt Nam tham gia khóa học cử nhân ở đại học Trinity

Chương trình sau đại học

Bằng Sau Ðại Học: # $A16,000 – $A18,000 đôla Úc/năm.

Bằng Thạc Sĩ, Bằng Tiến Sĩ: # $A19,000 đôla Úc/năm.

Trường đào tạo và dạy nghề

Chứng Chỉ I – IV

Bằng Cao Ðẳng, Bằng Cao Ðẳng Cao Cấp: $A5500–$A18,000 đôla Úc/năm.

Trường phổ thông

du học từ khi còn là học sinh cấp 3

Trung học:

+ Lớp 7 -> lớp 10: # $A11,200 đôla Úc/năm

+ Lớp 11 -> lớp 12: # $A12,500 đôla Úc/năm.

Tiểu học và trung học cơ sở: # $A9,000 – $A11,000 đôla Úc/năm.

Ðào tạo Anh ngữ

Chi phí thay đổi tùy theo thời gian khóa học và cơ sở giáo dục: # $A280 – $A340 đôla Úc/tuần.