15 Sep 2018

Học viện KENT, Úc

Học viện KENT, Úc

 Học viện Kent, Úc tọa lạc tại Sydney, Australia được thành lập từ năm 1989, là cơ sở đào tạo được sự công nhận bởi Hội đồng Ủy nhiệm Giáo dục Đào tạo và Dạy nghề của chính quyền bang New South Wales (The Vocational Education and Training Accreditation Board – VETAB) và Hội đồng Giáo dục và Đào tạo Úc (The Australian Council for Private Education and training – ACPET). Chương trình được đánh giá và kiểm định theo hệ thống quản lý chất lượng đào tạo (AQTF) của Chính phủ Úc.

  • Đây là một tổ chức giáo dục được chính phủ Úc công nhận. Bằng cấp do Học viện Kent Úc cấp có giá trị trên toàn nước Úc và tất cả các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập (như Anh, Canada, Singapore, Malaysia…) và hầu hết các nước sử dụng tiến Anh làm ngôn ngữ chính.
  • Các sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Kent Úc đã và đang làm việc tại các công ty có tầm cỡ, công ty đa quốc gia hoặc khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp do bản thân tự xây dựng và phát triển.
  • Các chương trình đào tạo của Học viện Kent Úc mang tính ứng dụng và thực tiễn, cùng với Đội ngũ giảng viên hùng hậu trong và ngoài nước, có học vị cao, có nhiều kinh nghiệm làm việc đảm trách công tác giảng dạy.
  • Đến năm 2009, Kent đã ghi danh hơn 7,000 sinh viên trong 20 năm lịch sử và số sinh viên tốt nghiệp đã vượt quá 3.500 sinh viên tốt nghiệp với 20 khóa học khác nhau đã được đăng ký bởi Hội đồng Ủy nhiệm Giáo dục Đào tạo và Dạy nghề của chính quyền bang New South Wales.

Các khóa học tại học viên KENT

Khóa cử nhân
Thời gian học
Mã CRICOS
Cử nhân kinh tế
36 tháng
074600G
Cử nhân kinh tế – (học nhanh)
24 tháng
074601G
Khóa học nghề
Thời gian học
Mã CRICOS
Cao đẳng nâng cao Marketing
9 tháng
067324D
Cao đẳng nâng cao kinh tế
9 tháng
067325C
Cao đẳng Marketing
9 tháng
067322F
Cao đẳng kinh tế
9 tháng
067323E
Cao đẳng kế toán
12 tháng
063452F
Chứng chỉ nghề bậc 4 Marketing
9 tháng
067321G
Chứng chỉ nghề bậc 4 kinh tế
9 tháng
067320G
Chứng chỉ nghề bậc 3 về kinh tế
6 tháng
067319A
Cao đẳng nâng cao Công nghệ thông tin
29 tháng
060055K
Cao đẳng Công nghệ thông tin (Truyền thông đa phương tiện)
22 tháng
060054M
Cao đẳng Công nghệ thông tin (Phát triển web)
22 tháng
060053A
Chứng chỉ nghề bậc 4 Công nghệ thông tin (Websites)
12 tháng
060052B
Chứng chỉ nghề bậc 3 Công nghệ thông tin
6 tháng
060051C
Chứng chỉ nghề bậc 2 Công nghệ thông tin
3 tháng
060050D

Chi tiết xem tạiwww.kent.edu.au

Học bổng của KENT năm 2016