15 Sep 2018

Le Cordon Bleu |Cử nhân Kinh doanh ( ngành kinh doanh thực phẩm)

Le Cordon Bleu |Cử nhân Kinh doanh ( ngành kinh doanh thực phẩm)

Khóa cử nhân ngành kinh doanh thực phẩm được thiết kế dành riêng cho sản phẩm thực phẩm, thương hiệu, doanh nghiệp của chính bạn. Trong suốt khóa học, việc được khám phá các kỹ năng thực hành về làm bánh, sản xuất bia, làm phô mai và bánh kẹo sẽ giúp cho bạn có một vị giác tuyệt vời để có thể vận hành tốt nhất công việc kinh doanh sau này cùng với nhiều ý tưởng sáng tạo và sự thành công ngoài mong đợi. Với khóa học này, bạn sẽ được học tại Trung tâm Regency International ( thuộc học viện Le Cordon Bleu), tọa lạc ngay trung tâm của “khu vực thực phẩm và rượu” ở Nam Úc với cơ sở vật chất sản xuất thực phẩm hiện đại bậc nhất.

Chương trình Cử nhân Kinh doanh (ngành kinh doanh thực phẩm) kéo dài 3 năm, gồm 4 giai đoạn, mỗi học kỳ 6 tháng và giai đoạn cuối kéo dài 12 tháng (2 kỳ). Mỗi học kỳ thường kéo dài 20-22 tuần theo lịch trình định sẵn.

Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh thực phẩm) (36 tháng)
Năm 1 – GĐ 1: Năm 1 – GĐ 2: Năm 2 – GĐ 3: Năm 2 – GĐ 4: Năm 3 – GĐ 5:
Học lý thuyết Kinh nghiệm chuyên môn Học lý thuyết Kinh nghiệm chuyên môn Học lý thuyết
6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 12 tháng

Giai đoạn 2 và giai đoạn 4 được thiết kế để cho phép học sinh để phát triển và áp dụng các nguyên tắc và thực hành thông qua một vị trí làm việc công nghiệp trong ngành kinh doanh thực phẩm.

Năm 1

Giai đoạn 1: Học tại trường

Trường sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường đạt được thành công. Trong học kỳ đầu tiên này, bạn sẽ được khám phá tất cả những đặc điểm cốt yếu về ngành công nghiệp thực phẩm và các khái niệm về quản trị. Ngoài ra, bạn còn được khám phá những nguyên tắc cơ bản về rượu và nghệ thuật ăn uống, đồng thời học được các kỹ năng giao tiếp nâng cao và các nguyên tắc về tài chính.

Giai đoạn 2: Thực tập lần 1(6 tháng)

Bạn sẽ được áp dụng những kỹ năng và kiến thức mới được học tại trường trong khoảng thời gian thực tập 6 tháng tại những doanh nghiệp hàng đầu và được sắp xếp thông qua Đơn vị dịch vụ nghề nghiệp của trường.

Năm 2

Giai đoạn 3: Học tại trường

Giai đoạn này giúp bạn bước thêm 1 bước đến sự thành công, tập trung chủ yếu vào những yếu tố tự nhiên luôn thay đổi về sự phát triển, kinh doanh và tiếp thị các sản phẩm thực phẩm cũng như học được những nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhân sự và các vấn đề kế toán về thực phẩm liên quan trong doanh nghiệp.

Giai đoạn 4: Thực tập lần 2 (6 tháng)

Trong lần thực tập 6 tháng cuối này, bạn sẽ được làm việc với những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan, giúp bạn có được những kinh nghiệm quý giá trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Năm 3

Giai đoạn 5: Học tại trường

Làm thúc đẩy nhanh chóng định hướng kinh doanh của bạn. Bạn sẽ được học các khái niệm về quản trị chiến lược, phương pháp đúng đắn trong việc kinh doanh thực phẩm và rượu cùng với các kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Bạn sẽ có cơ hội áp dụng các kỹ năng quản trị chiến lược đã được học thông qua việc mô phỏng lại môi trường và các tình huống trong doanh nghiệp