15 Sep 2018

Ngành Accounting và những thay đổi mới cho TR & PR tại Úc

Ngành Accounting và những thay đổi mới cho TR & PR tại Úc

Ngành Accounting  và những thay đổi mới trong Ngành Accounting cho TR & PR tại Úc

Từ ngày 1 tháng 7, sẽ có những thay đổi nhỏ trong việc xem xét Skills Assessment dành cho ngành Accounting từ CPA và các tổ chức khác.

Ngành Accounting tại Úc

Thay đổi trong việc chọn học các môn bắt buộc như sau:

MônFinancial Accountingvà Accounting Theorysẽ được thay thế bằng mônFinancial Accountingand Reporting (2 môn thành 1 môn)

Môn Finance sẽ được thay bằng môn Finance and Financial Management (môn này lúc trước là Optional giờ sẽ là Mandatory)

Môn Commercial and Corporations Law được thay bằng môn Business Law (môn này lúc trước là Optional giờ sẽ là Mandatory)

Môn Auditing được thay bằng môn Auditing and Assurance

MônAccounting Information Systemskhông còn là môn chính và không cần phải hoàn thành môn này nữa

Bằng cấp và yêu cầu về trình độ tiếng Anh vẫn giữ nguyên không thay đổi

Tất cả các hồ sơ xin Skills Assessment, xin xem xét lại hoặc xin làm mới nếu nộp cùng ngày hay sau ngày 1 tháng 7 sẽ được áp dụng theo luật mới

Các bạn cần hoàn thành tối thiểu 7 môn bắt buộc trong tổng số 9 môn yêu cầu cho tất cả các nghề thuộc accounting. Ngoại trừ External Auditors và Taxation Accountants, bạn cần hoàn thành 8 môn bắt buộc và 1 môn optional.

Theo mình thì đây là tin vui vì nếu CPA cập nhật thay đổi trong việc xem xét Skills Assessment nghĩa là Accounting sẽ còn được duy trì trên SOL list cho năm nay. Các bạn nào còn đang học hay đang chờ đủ điểm để apply TR or PR cho năm nay thì cố gắng lên nhé!