Những thay đổi mới nhất trong quy định thu phí lãnh sự, thị thực

Sau ngày 23/11 vừa qua, 2 thông tư mới nhất của Bộ Tài Chính (Thông tư số 156/2015/TT-BTCThông tư số 157/2015/TT-BTC) về mức thu phí lãnh sự tại Việt Nam và tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (sửa đổi, bổ sungThông tư số 236/2009/TT-BTC) đã có hiệu lực và đưa ra một số thay đổi quan trọng sau đây.
Thông tư 157/2015/TT-BTC áp dụng cho các thủ tục thực hiện trong nước.

Một trong những thay đổi quan trọng theo Thông tư này bao gồm bãi bỏ phí xử lý hồ sơ cấp giấy miễn thị thực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Như vậy, các bạn không còn phải nộp phí xử lý hồ sơ cấp giấy miễn thị thực 20 USD lần đầu và 10 USD từ lần thứ hai trở đi như trước đây nữa.
Ngoài ra còn bổ sung thêm các loại thị thực có giá trị đến 02 năm và 05 năm và giảm lệ phí cấp thị thực như sau:
– Thị thực có giá trị xuất nhập cảnh 01 lần: giảm từ 45 USD xuống còn 25 USD
– Thị thực xuất nhập cảnh nhiều lần có giá trị đến 3 tháng: giảm từ 65 USD xuống còn 50 USD
– Chuyển thị thực còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới: giảm từ 15 USD xuống còn 5 USD.
Nguồn: vnexpress.net