Những yêu cầu về lý lịch tư pháp khi định cư tại Úc

Những yêu cầu về lý lịch tư pháp khi định cư tại Úc

Nếu như bạn không đáp ứng được yêu cầu về lý lịch tư pháp bởi vì bạn có tiền án tiền sự nặng. Hồ sơ xin visa của bạn sẽ được chuyển sang bộ phận xét duyệt về nhân phẩm của bộ di trú. Lúc này nhân viên di trú sẽ xem xét và quyết định có nên từ chối hoặc hủy visa của bạn hay không.

Để đi đến quyết định cuối cùng về visa của bạn bộ di trú sẽ xem xét nhiều khía cạnh điển hình như: sự an ninh của cộng đồng Úc, lợi ích của trẻ em ở Úc hoặc trẻ em sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định từ chối visa. Một số khía cạnh khác như là thành viên gia đình của đương đơn ở Úc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi quyết định của bộ di trú, sự ảnh hưởng đến các doanh nghiệp ở Úc, cộng đồng Úc hoặc những nghĩa vụ quốc tế mà Úc phải thực hiện với đương đơn.

Ngoài ra, bộ di trú còn xem xét đến những hành vi của bạn trong quá khứ và hiện tại. Bạn phải chứng minh rằng bạn đã thay đổi và những hành vi trong quá khứ sẽ không còn lặp lại. Họ cũng xem xét đến những việc tích cực mà bạn đã thực hiện sau khi phạm tội để xem xét có từ chối visa của bạn hay không.

Quyền thực thi theo ý kiến riêng của Bộ trưởng bộ di trú về yêu cầu nhân phẩm được liệt kê trong Ministerial direction 65, được đề ra dưới điều luật 499 của Úc.

Nếu như nhân viên di trú từ chối visa của bạn và bạn đang ở Úc thì bạn có thể kiện lên tòa phúc thẩm hành chính (Administrative Appeals Tribunal) để tòa xem xét lại quyết định visa của bạn. Hoặc nếu bạn ở ngoài nước Úc thì người bảo lãnh sẽ là người nộp đơn lên tòa phúc thẩm Hành Chính.

Khi bạn bị từ chối visa vì lý do không đáp ứng được yêu cầu về kiểm tra nhân phẩm bạn có ý định kiện lên tòa phúc thẩm thì bạn phải nhớ rằng thời gian kiện là có giới hạn. Thời hạn để bạn nộp đơn kiện là 9 ngày kể từ ngày bạn nhận được quyết định từ chối visa của bộ di trú.

Đối với đương đơn ở ngoài nước Úc, đơn nộp lên tòa để xin xem xét lại quyết định của di trú sẽ được thực hiện bởi người bảo lãnh và thời gian để nộp đơn là trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của bộ di trú.

Thông thường những trường hợp có liên quan đến tiền án tiền sự như thế này thì bạn cần phải tìm kiếm cho mình những luật sư có kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ bạn giải trình pháp lý một cách thuyết phục. Bởi vì một khi hồ sơ có liên quan đến vấn đề nhân phẩm nó không còn đơn giản như việc không đáp ứng yêu cầu về visa mà bạn cần bổ sung bằng chứng.

—————————————————————————————————

Bridge Blue Vietnam
Chuyên gia Tư vấn du học – Định cư

????
 14 Đặng Thuỳ Trâm, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

????
 02432 797 999 | 0933 319 588

????
 vietnam@bridgeblueglobal.com
© bridgeblue.vn | 
????
 @ bridgebluevn