Được thành lập từ năm 1992, trường cao đẳng quản lý khách sạn quốc tế ICHM – The International College of Hotel Management được đánh giá là trường top trong ngành nhà hàng khách sạn tại Úc. Trường là thành viên của Hiệp hội khách sạn Thụy Sĩ ( Swiss Hotel Association SHA ). ICHM chuyên đào tạo và tập trung duy nhất vào ngành Nhà hàng khách sạn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được đánh giá cao bởi các khách sạn hàng đầu thế giới và thường được tuyển dụng vào các vị trí cấp cao như Giám sát viên, Chuyên viên và Quản lý trong ngành.

Trường cao đẳng quản lý khách sạn quốc tế ICHM Úc

Trường tọa lạc tại thành phố Adelaide xinh đẹp, thủ phủ bang Nam Úc – trung tâm của ngành Nhà hàng Khách sạn. Với chương trình học 6 tháng học lý thuyết , 6 tháng thực tập liên tục có hưởng lương, sinh viên có cơ hội thực tập làm việc tại những nhà hàng khách sạn cao cấp tại đây.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với trường trình đào tạo “One Program, Two Degrees” sinh viên có thể lựa chọn để hoàn thành chương trình Bachelor of Business ( Hospitality Management ) hoặc tiếp tục học thêm 1 năm để hoàn thành chương trình Bachelor of International Hotel Management ( của Hiệp hội Khách sạn Thụy Sĩ ) giúp sinh viên có cơ hội cạnh tranh và phát triển hơn.

Chương trình đào tạo Trường cao đẳng quản lý khách sạn quốc tế ICHM 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 1. NĂM I

Sinh viên sẽ học 8 môn học:

 • Applied Business Communications
 • The Contemporary Hospitality and Tourism Industry
 • Culinary Techniques and Standards
 • Delivering Guest Services ( Practicum )
 • Food and Beverage Service Standards
 • Hospitality Business Software Applications
 • Introduction to Monitoring Financial Performance
 • Rooms Division Service Standards

 

2. NĂM 2

Sinh viên sẽ học 5 môn học bắt buộc và 3 môn học tự chọn như sau:

Môn học bắt buộc:

 • Marketing & Sales for Hospitality Business
 • Supervising Rooms Division Service Standards
 • Human Resource Management
 • Property, Safety & Security Management
 • Measuring Business Financial Performance
Môn học tự chọn:

 • Supervising Culinary Operations
 • Professional Wine Studies
 • Creating the Guest Experience
 • Hospitality Operational Planning and Control

 

3. NĂM 3  Sinh viên sẽ học 5 môn học bắt buộc và 3 môn học tự chọn như sau:

Môn học bắt buộc:

 • Managing Business Financial Performance
 • Managing Productivity Through People
 • Managing Food and Beverage Operations
 • Managing Rooms Division Operations
 • Sustainable Hospitality Environments
Môn học tự chọn:

 • E-Marketing & Distribution
 • Customer Relationship Management
 • The Changing Economic Environment
 • Managing Business Information
 • Supervising Culinary Operations
 • Professional Wine Studies
 • Creating Guest Experience
 • Hospitality Operational Planning & Control
 • International Wine
 • Management of Functions & Events

 

Sau khi hoàn thành học kỳ 5, sinh viên có thể tốt nghiệp với bằng cử nhân Kinh doanh ( chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn ); hoặc sinh viên có thể tiếp tục học lên năm 4 để lấy bằng Cử nhân Quản lý Khách sạn quốc tế ( Hiệp hội khách sạn Thụy Sĩ )

4. NĂM 4  Sinh viên sẽ học 5 môn học bắt buộc và 3 môn học tự chọn như sau:

Môn học bắt buộc:

 • Corporate Social Responsibility and Community Engagement
 • International Hospitality Revenue Management
 • International Hotel Brand Management
 • Managing International Business Strategy
 • Managing International Guest Expectations
Môn học tự chọn:

 • International Wine
 • International Hotel Research Project
 • Research Methods for Managers
 • Entrepreneurship
 • Gastronomy
 • Management of Functions and Events
 • Managing Hospitality Technology
 • International Human Resource Management
 • Customer Relational Management
 • The Changing Economic Environment
 • Managing Business Information
 • E-Marketing and Distribution

Các kỳ nhập học:

 • Trường có 2 kỳ nhập học vào tháng 1 và tháng 7

Yêu cầu đầu vào:

 • Tốt nghiệp lớp 12, học lưc: 7.0
 • IELTS: 6.0
 • TOEFL ( IBT ): 60