Quyền lợi của du học sinh khi làm việc ở Úc

Nếu bạn là du học sinh ở Úc, bạn nên biết và hiểu rõ về những quyền lợi và sự bảo vệ dành cho mình ở nơi làm việc.

Bạn có biết:

  • người sử dụng lao động sẽ vi phạm pháp luật nếu đối xử với bạn khác hơn so với những người lao động khác vì lí do giới tính, tôn giáo, văn hoá và quốc tịch của bạn không?
  • bạn có thể được nhận lương cao hơn cho những buổi làm việc ca đêm, làm vào cuối tuần hoặc vào các ngày lễ chính?
  • người sử dụng lao động không thể sa thải bạn nếu bạn tạm thời nghỉ việc vì lí do bệnh tật không?
  • trangFair Work Ombudsmancung cấp các dịch vụ miễn phí cho bất kì ai làm việc tại Úc. Họ có một hệ thống thông tin đăng tải trên trang điện tử để giúp bạn hiểu về quyền lợi của mình ở nơi làm việc.

Fair work Ombudsman

(Nguồn http://migrationblog.border.gov.au/2015/10/20/working-while-studying-in-australia-2/)