15 Sep 2018

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Le Cordon Bleu

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Le Cordon Bleu

Khóa học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Le Cordon Bleu  và những điều cần biết!

Khóa học này sẽ chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của bạn trong vai trò điều hành với phương pháp giảng dạy cách tư duy năng động và sáng tạo cần thiết để giúp bạn nổi trội hơn trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn toàn cầu hiện nay.

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)Quản trị nhà hàng & khách sạn quốc tế (18 tháng)
Chứng chỉ sau đại học Le Cordon Bleu: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Le Cordon Bleu
Quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế Quản trị nhà hàng & khách sạn quốc tế
Học lý thuyết – 6 tháng Học lý thuyết – 12 tháng

Bạn có thể sẽ đạt được những kỹ năng về quản trị hơn cả những gì mà ngành công nghiệp khách sạn quốc tế yêu cầu thông qua chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Le Cordon Bleu. Bạn sẽ nắm chắc trong tay một sự kết hợp lý tưởng cả về trình độ, năng lực, sự tự tin và mở ra vô số cơ hội việc làm cấp cao trong ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn quốc tế.

Khóa học này sẽ chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của bạn trong vai trò điều hành với phương pháp giảng dạy cách tư duy năng động và sáng tạo cần thiết để giúp bạn nổi trội hơn trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn toàn cầu hiện nay. Việc học của bạn sẽ bắt đầu với một số môn học chính yếu về định hướng chiến lược, thêm vào đó là một loạt các môn tự chọn về quản lý nhà hàng khách sạn.

Học sinh sẽ được đánh giá thông qua các kỳ thi, kiểm tra, tiểu luận, báo cáo, dự án, bài tập viết, bài thuyết trình, thảo luận nhóm và các hoạt động trong lớp học.

Khai giảng: tháng 1, 4, 7, 9

Thời gian học: 1.5 năm

Học phí: AUD 44,400/khóa