15 Sep 2018

Thạc sĩ Quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế của Le Cordon Bleu

Thạc sĩ Quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế của Le Cordon Bleu

Thạc sĩ Quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế của  Le Cordon Bleu

Với mục tiêu nâng cao và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế, chương trình Thạc sỹ 2 năm tại  Le Cordon Bleu sẽ là tấm vé thông hành giúp tăng triển vọng của bạn trong lĩnh vực quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế; giúp phát triển các kỹ năng về quản trị, tài chính và tổ chức hoạt động thành công ở cấp độ điều hành.

Thạc sỹ Quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế (24 tháng)
Chứng chỉ sau đại học:Quản trị nhà hàng khách sạn Văn bằng sau đại học:Quản trị nhà hàng khách sạn Thạc sỹ Quản trị khách sạn quốc tế: Kinh nghiệm chuyên môn
Học lý thuyết Học lý thuyết Học lý thuyết 6 tháng
6 tháng 6 tháng 6 tháng

Lợi ích từ  triển vọng mạnh mẽ toàn cầu về các kỹ năng quản trị và lãnh đạo tổng quát và bằng việc kết hợp danh tiếng đào tạo ẩm thực quốc tế của Le Cordon Bleu với chất lượng  giảng dạy học tập xuất sắc của Trường Đại học Nam Úc, chương trình Thạc sĩ Quản trị nhà hàng khách sạn này là một chương trình học được thiết kế cách kỹ lưỡng nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại của ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn quốc tế.

Chương trình thực tập

Chương trình thực tập cung cấp cho bạn cơ hội ứng dụng và tổng hợp kiến thức từ các môn học đa dạng thông qua những kinh nghiệm trong thời gian thực tập tại nơi làm việc.

Khai giảng: tháng 1,7

Thời gian: 2 năm

Chương trình Thạc sỹ chính quy thường kéo dài 2 năm, bao gồm 4 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 11 tuần và 6 tháng thực tập.

Yêu cầu đầu vào:

Tốt nghiệp Đại học hoặc có 4 năm kinh nghiệm về lĩnh vực nhà hàng khách sạn hoặc các chuyên ngành liên quan ở cấp bậc quản lý

IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0)

Khu học xá:

Với chương trình Thạc sỹ Quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế, bạn sẽ học tập tại khu học xá Adelaide.