15 Sep 2018

Thông tin học bổng dành cho đại học Flinders

Thông tin học bổng dành cho đại học Flinders

Học bổng 15% của trường đại học Flinders

Giá trị học bổng: 15% học phí/ khóa học

Thời gian áp dụng học bổng: Khóa học 2015- 2016

Điều kiện:

Là sinh viên quốc tế

Đăng ký 1 trong 3 khóa học  toàn thời gian chương trình Thạc sĩ sau :

Khóa Master of Business (Thạc sĩ kinh doanh)

Khóa Master of Business Administraion (MBA) (Thạc sĩ quản trị kinh doanh)

Khóa Master of Accounting  (Thạc sĩ kế toán)

Đáp ứng yêu cầu đầu vào: TN đại học, IELTS 6.0 hoặc tương đương, với các ngành Y tế và Giảng dạy yêu cầu IELTS 6.5 – 7.0 hoặc tương đương. Đối với chương trình MBA cần 3 năm kinh nghiệm.

Kỳ nhập học của trường Flinders:Tháng 2 và tháng 7.